V rámci objektů muzea a parků ve Vsetíně vznikne environmentální naučná stezka v Panské zahradě a parku u zámku, která bude informovat návštěvníky o geologických zajímavostech Valašska a rostlinách a živočiších žijících přímo ve městě. Na stezku bude navazovat moderní interaktivní expozice Příroda hrou, která vznikne ve věži vsetínského zámku. Tato se bude věnovat přírodnímu bohatství Valašska. Hravou formou zde budou za zapojení počítačové techniky prezentovány základní principy udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí a vzájemného oboustranného ovlivňování moderního člověka a přírody. Vystaven zde bude mimo jiné preparát medvěda „Míši z Brodské“.
 
Druhý díl do mozaiky středisek ve Vsetíně patří Hvězdárně Vsetín, která pomocí naučné stezky a hracích prvků představí témata udržitelného rozvoje. Úprava a nové vybavení vnitřních prostor hvězdárny umožní moderní projekci 3D filmů a vzdělávacích programů.
 
Druhá environmentální expozice zaměřená na přírodní prostředí ve městě, v parcích a alejích bude vybudována v části Zámku v Lešné. Tato expozice bude také doplněna naučnou stezkou v zámeckém parku, kde budou prezentovány nejen estetické funkce parku a jako odpočinkové zóny pro své návštěvníky, ale i jako hodnotného přírodního biotopu. Expozice bude zaměřena na krásu dřeva, možnosti jeho užití člověkem a také zvířaty. V expozici bude také vystaven řez 300 let starou jedlí.
 
V Zámku Kinských ve Valašském Meziříčí bude vybudován moderní přednáškový sál, kde budou prezentovány výukové materiály zaměřené na problematiku vztahu a vzájemného ovlivňování moderního člověka a okolní přírody. Projekt přispěje ke zvýšení povědomí veřejnosti o jak oboustranně prospěšných vztazích obyvatel valašského regionu a místní přírody, tak i negativních zpětných vazbách, včetně jejich popisu, vysvětlení a cestách k možné nápravě.